Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

Genealogie

Op deze site laten we de familiegenealogie beginnen met het huwelijk Tamminga - Kalma in 1844.

Het paar kreeg vier kinderen van wie twee (jongens) trouwen en nageslacht kregen. 

De oudste kreeg de naam Karsjen. In de genealogie heeft hij de code N1. Al zijn nakomelingen hebben een kode die begint met N1.

De andere zoon heette Lieuwe. Hij kreeg kode N2 en zijn nakomelingen hebben een N2..... kode.

Op 20-5-1845 had het echtpaar een jongentje gekregen, Lieuwe, dat overleed 16-9-1848

Een dochter, Janke, werd geboren op 6-2-1848. Zij kwam door een ongeluk om het leven 8-5-1869, twee dagen voor ze zou trouwen.

 

We beginnen met een getekende stamboom vanaf ±1650 en komen dan naar ±175 jaar bij onze stamouders "Ytzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjens Kalma". De getekende stamboom eindigd bij het geslacht wat is geboren zo tussen ± 1910 - 1940. Helemaal boven in de stamboom staat keizer "Karel de Grote", we kunnen aantonen dat er een familie lijn loopt naar deze bekende Keizer. Als Tamminga's mogen we dus (voorzichtig) zeggen dat we afstammen van "Karel de Grote"......., zie voor deze familie lijn naar Karel de Grote het laatste artikel in deze rubriek.

b) Stamboom Tamminga stamt af van Karel de Grote

Onderstaande stamboom geeft aan dat wij als Tamminga's een familie-afstam-lijn hebben lopen naar Keizer Karel de Grote. Karel de Grote, afkomstig uit het geslacht der Karolingen, was vanaf 768 koning der Franken en vanaf 800 Keizer van het ‘middeleeuwse’ West-Romeinse Rijk.

Rijk Karel de Grote

Eerlijkheid gebied te zeggen dat vele families uiteindelijk wel "aanhaken" in de stamboom van Karel de Grote, alleen wij (Tamminga's) kunnen dit ook aantonen.

karel de grote 1

karel de grote 2

karel de grote 3

karel de grote 4

karel de grote 5

karel de grote 6