Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjes Kalma

bovendeel met 6 portretten

Genealogie

Op deze site laten we de familiegenealogie beginnen met het huwelijk Tamminga - Kalma in 1844.

Het paar kreeg vier kinderen van wie twee (jongens) trouwen en nageslacht kregen. 

De oudste kreeg de naam Karsjen. In de genealogie heeft hij de code N1. Al zijn nakomelingen hebben een kode die begint met N1.

De andere zoon heette Lieuwe. Hij kreeg kode N2 en zijn nakomelingen hebben een N2..... kode.

Op 20-5-1845 had het echtpaar een jongentje gekregen, Lieuwe, dat overleed 16-9-1848

Een dochter, Janke, werd geboren op 6-2-1848. Zij kwam door een ongeluk om het leven 8-5-1869, twee dagen voor ze zou trouwen.

 

We beginnen met een getekende stamboom vanaf ±1650 en komen dan naar ±175 jaar bij onze stamouders "Ytzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjens Kalma". De getekende stamboom eindigd bij het geslacht wat is geboren zo tussen ± 1910 - 1940. Helemaal boven in de stamboom staat keizer "Karel de Grote", we kunnen aantonen dat er een familie lijn loopt naar deze bekende Keizer. Als Tamminga's mogen we dus (voorzichtig) zeggen dat we afstammen van "Karel de Grote"......., zie voor deze familie lijn naar Karel de Grote het laatste artikel in deze rubriek.

Stamboom met de 4 stamouders

Stamboom met de 4 stamouders

b) Stamboom Tamminga stamt af van Karel de Grote

Onderstaande stamboom geeft aan dat wij als Tamminga's een familie-afstam-lijn hebben lopen naar Keizer Karel de Grote. Karel de Grote, afkomstig uit het geslacht der Karolingen, was vanaf 768 koning der Franken en vanaf 800 Keizer van het ‘middeleeuwse’ West-Romeinse Rijk.

Rijk Karel de Grote

Eerlijkheid gebied te zeggen dat vele families uiteindelijk wel "aanhaken" in de stamboom van Karel de Grote, alleen wij (Tamminga's) kunnen dit ook aantonen.

karel de grote 1

karel de grote 2

karel de grote 3

karel de grote 4

karel de grote 5

karel de grote 6

Stamboom Tamminga 1650 - heden

Tamminga stamboom 1650 - heden, waarin opgenomen "onze" stamouders Ytzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjens Kalma

d) N21.....N285 tot W.O. II

Lieuwe IJtzens Tamminga (N2) en Sara Meiles Miedema kregen elf kinderen. Van hen stierven twee jong, Janke 1874-1875 en Meile 1875-1876, Anne 1897-1935 kreeg geen kinderen. De familie woonde in Boksum op de boerderij aan de tegenwoordige Oedsmawei 11.

N21 Meile Lieuwes Tamminga *1877     
X   N211 Lieuwe Tamminga *1904      X  Feikje Abma
Trijntje Westerhuis   N212 Dirk Tamminga *1908  X Sijke v.d. Ploeg

N22 Janke Lieuwes Tamminga *1879 
X  N221 Sara Joh. Bramer *1900   X  Machiel Bosch
Christiaan F. Bramer  N222 Johanna G. Bramer *1902   X PieterAsma
N223 Gerrit Bramer *1904  X Johanna B. Westera
 X Geessien Bakker
N224 Hiltje A G. Bramer *1906  X Klaas Nolles 
N224 Jozina J. Bramer *1915  X Cornelis Wilhelmus Pisuisse 
 X Jacob Frederik Arends 

N23 IJtzen Lieuwes Tamminga *1881           
X   N233 Dirkje Tamminga *1913       X  Jan Kooistra
Trijntje van den Berg   N234 Sara Tamminga *1920  X Rienk D. Miedema
       X Jan Veenstra  

N24 Benjamin Lieuwes Tamminga *1883         
X   N241 Lolkje Tamminga *1907    X  Anton Jansen
Wietske G. Lettinga   N242 Lieuwe Tamminga *1913  X Johanna P. Lukey

N25 Karsjen Lieuwes Tamminga *1884
X   N251 Baukje Tamminga *1913    X  Barend Wilms 
Emke de Vries  N252 Sara Tamminga *1914  X Sjoerd Idzerda 
N253 Lieuwe Tamminga *1918   X Trijntje Wijbenga 
N254 Rimmer Tamminga *1920  X Catharina van der Werf  

N26 Lieuwe Lieuwes Tamminga *1886    
X huwelijk kinderloos 

Akke Ypes Zijlstra

X

Petronella C. Stutvoet

N27 Gerrit Lieuwes Tamminga *1888            
X   N271 Froukje Tamminga *1924  X  Menne Tamminga (N155)
Antje Tjitzes Miedema   N272 Lieuwe Tamminga *1928  X Eritje Bremer
X   N273 Anne Cor. Tamminga *1946  X Anna Bokma
Binke Vrieswijk   N274 Gerrit Tamminga *1955  X  Nieske Meijer 

N28 Hiltje Lieuwes Tamminga *1890    
N281 Jan Wicher Draijer *1916    X  Richtje Emmens 
Jan Wicher Draijer  N282 Sara Draijer *1918   X Roelof Kok
N283 Geessien Draijer *1921   X Cornelis Stam 
N284 Berendina Draijer *1926   X Sense Wildeboer 
N285 Janny Draijer *1930  X Anne Schoonhoven