Verslag van jaarvergadering/familiedag op 30 april 2022 te Jelsum

Jaarvergadering/familiedag op 30 april 2022 Jelsum

 Verhaal van Symen Karsjens Tamminga over boeren ten noorden van Leeuwarden die zich verenigen in een vereniging  genaamd De Noordkant.