Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjes Kalma

bovendeel met 6 portretten

Genealogie

Op deze site laten we de familiegenealogie beginnen met het huwelijk Tamminga - Kalma in 1844.

Het paar kreeg vier kinderen van wie twee (jongens) trouwen en nageslacht kregen. 

De oudste kreeg de naam Karsjen. In de genealogie heeft hij de code N1. Al zijn nakomelingen hebben een kode die begint met N1.

De andere zoon heette Lieuwe. Hij kreeg kode N2 en zijn nakomelingen hebben een N2..... kode.

Op 20-5-1845 had het echtpaar een jongentje gekregen, Lieuwe, dat overleed 16-9-1848

Een dochter, Janke, werd geboren op 6-2-1848. Zij kwam door een ongeluk om het leven 8-5-1869, twee dagen voor ze zou trouwen.

 

We beginnen met een getekende stamboom vanaf ±1650 en komen dan naar ±175 jaar bij onze stamouders "Ytzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjens Kalma". De getekende stamboom eindigd bij het geslacht wat is geboren zo tussen ± 1910 - 1940. Helemaal boven in de stamboom staat keizer "Karel de Grote", we kunnen aantonen dat er een familie lijn loopt naar deze bekende Keizer. Als Tamminga's mogen we dus (voorzichtig) zeggen dat we afstammen van "Karel de Grote"......., zie voor deze familie lijn naar Karel de Grote het laatste artikel in deze rubriek.

c) N12 ..... N159 - tot W.O. II

 

Karsjen Ytzens Tamminga (N1) en Dirkje Meiles Miedema kregen 6 kinderen. Van hen stierven twee jong, drie dagen na elkaar. Hiltje (1876-1885) en Ytzen (1881-1885).

 

Het echtpaar was boer aan het Keegsdijkje onder Leeuwarden richting Stiens. Vlak bij hun boerderij werd in de jaren 1930 een vliegveld aangelegd. Dat functioneerde ook in de Tweede Wereldoorlog en de boerderij werd verwoest bij een bombardement. Na de bevrijding betrok de familie een boerderij aan het Schapendijkje, ook vlak bij Leeuwarden.

 

 

N12 Grietje Karsjens Tamminga *1878     
X   huwelijk kinderloos
Meile Sippes Wesbonk    

 

 

N14 IJtzen Karsjens Tamminga *1886        
X     N140 Karsjen Tamminga *1914  X  Pietje Bruinsma 
Jitciea de Vries   N141 Sijmen Tamminga *1915  X Tietje Knol
X      X Amparo Largoso 
Afke Kerkstra   N142 Dirkje Tamminga *1916  X  Gerrit Terpstra
    N143 Gabe Tamminga *1918  X  Trijntje Wiersma
    N144 Meile Tamminga *1920  X  Baukje Talstra
    N145 Sjoerd Tamminga *1922  X  Amarens Zijlstra
    N146 Pietje Tamminga *1924  X  Adrianus v. Osnabrugge
    N147 Grietje Tamminga *1925  X  Reinder Beert Lont
    N148 Jelte Tamminga *1927  X   Bartje Langerak
    N149 Hiltje Tamminga *1931  X  Arie van den Haspel

 

 

N15 Meile Karsjen Tamminga *1889           
X   N150 Karsjen Tamminga *1916   X  Hendrikje de Vries 
IJmkje de Jong    N151 Benjamin Tamminga *1917  X Joukje Steen
    N152 Ytzen Tamminga *1919   X  Trijntje Okkema
    N153 Baukje Tamminga *1921  X  Gerard van Wieren 
    N154 Dirkje Tamminga *1922  X Frederik W. Osinga 
    N155 Menne Tamminga *1923  X Froukje G. Tamminga (N271)
    N156 Meile Tamminga *1925   X  Siebrichje Andreae
    N157 Jenze Tamminga *1926  X  Jannie P. Keun 
    N158 Grietje Tamminga *1928  X   Pieter J. Schot 
    N159 Lieuwe Tamminga *1930  X  Jean Th. Hagen   

 

 

N16 Hiltje Karsjens Tamminga *1891     
X     huwelijk kinderloos
Meile Sippes Wesbonk

b) N-N1 Stamouders

IJtzen Lieuwes Tamminga (29-7-1811 - 22-7-1897) X 15-5-1845 Hiltje Karsjens Kalma (19-8-1826 - 24-11-1914)

 

N1 Karsjen IJtzens Tamminga (1846 - 1928)

X 9-6-1875

Dirkje Meiles Miedema (1855- 1921)

                                

N2 Lieuwe IJtzens Tamminga (1849 -1914)

X 8-5-1873

Sara Meiles Miedema (1853 - 1937)