Introductie

In 1993 publiceerde Sara Kok – Draijer,  lid van de Tamminga-familie, een genealogie in twee delen met de titel Kalma : het voor- en nageslacht van Dirk Kerstes Kalma en Akke Jetzes Wobma.

In deze 'Kalma-boeken' staan ook de nakomelingen van IJtsen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjens Kalma. Bij 'Genealogie' op deze site zijn zij terug te vinden.

In de 'Kalma-boeken' gebruikte de schrijfster een coderingssysteem dat aangaf welke plaats mensen hadden in de stamboom. Op deze site wordt dezelfde codering gebruikt.

De site heeft een brede redactie die via email graag contact onderhoudt en ook heel graag materiaal ontvangt.