Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjes Kalma

bovendeel met 6 portretten

Locaties

Om een beeld te krijgen hoe en waar onze voorouders leefden, is deze rubriek ingericht. Wij stellen het zeer op prijs wanneer jullie materiaal opsturen/ mailen, zodat wij ze kunnen toevoegen.

Te denken valt aan woningen, boerderijen, begraafplaatsen, grafstenen, plattegronden, oude kaarten, huwelijkslocaties, militaire dienst, scholen, arbeidsplaatsen etc.