Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjes Kalma

bovendeel met 6 portretten

Documenten

We zoeken naar gegevens over onze voorouders als sporen van hun levensloop. 

We doen een oproep aan familie en verwanten tot het sturen van (digitaal) materiaal.
U kunt een beroep doen op één van de redacteuren om e.e.a. bij u thuis te laten inscannen.

Al het materiaal wordt ondergebracht in de volgende groepen: