Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjes Kalma

bovendeel met 6 portretten

Diversen

Familielijn Tamminga’s naar de Friese adelijke families “Van Adelen Cronenbourgh” en “Van Adelen”.

Familielijn Tamminga’s naar de Friese adelijke families  “Van Adelen Cronenbourgh” en “Van Adelen”.

In deze presentatie wordt weergegeven hoe deze familielijnen lopen en wat voor verdere bijzonderheden  te melden zijn rondom dit voorgeslacht.

Locatie voorouders omgeving van Bartlehiem-Burdaard-Wanswert vanaf ± 1650

De voorouders van Ytzen Lieuwes (ons voorgeslacht dus) komen uit de omgeving van Bartlehiem-Burdaard-Wanswert.

Klik hier voor de plaatsen waar ze gewoond hebben.

 

Tamminga geslacht in Boksum vanaf 1811

Het verhaal van het Tamminga geslacht in Boksum begint bij Ytzen Jans.

Ytzen Jans was boer/pachter in Wanswerd op de Weeshuisplaats van zijn ouders en later aan de Wanswerder Vaart bij buurtschap Ter Gracht bij de Dokkumer Ee. Op 14 maart 1812 neemt Ytzen Jans de naam Tamminga aan.

Ytzen Jans was getrouwd met Yentje Baukes  en haddden 6 kinderen, 3 van hun 4 zoons vertrokken naar Marsum/Boksum, waaronder de jongste Lieuwe Ytzens. Lieuwe Ytzens was getrouwd met Janke Jentje Schuurmans, één van hun kinderen was Lieuwe Ytzens de stamvader van onze vereniging (en deze website) FNT.

Klik hier hoe het Tamminga geslacht in Boksum woonde.

 

Leeuwarden heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven van de Tamminga’s

In de stad zijn nog diverse sporen te zien waar Tamminga’s gewoond, gewerkt en gekerkt hebben.

Klik hier om deze sporen te ontdekken.