Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

22) Foto reportage jaarvergadering/familiedag 2019 in Sexbierum

Foto's van de jaarvergadering/familiedag op 13 april 2019 in Hotel Café Restaurant De Harmonie in Sexbierum.

Onderwerp van vandaag: FamilielijnTamminga’s naar de Friese adelijke families  “Van Adelen Cronenbourgh” en “Van Adelen”.

Symen Tamminga heeft op deze dag ons verteld hoe deze familielijnen lopen en wat voor verdere bijzonderheden er te melden zijn rondom dit voorgeslacht.

De Van Adelen familie komt uit de omgeving Harlingen - Sexbierum de zgn. “Bjirmen”. Een afstammingslijn van de Tamminga’s (via de vrouwelijke lijn Yntje Baukes Pijstra - vrouw van Ytzen Jans Tamminga) loopt naar deze adelijke Friese families  “Van Adelen Cronenbourgh” en “Van Adelen”.

We hebben een bezoek gebracht aan het kerkje in Zweins waar de grafzerk van Seerp Van Adelen ligt en aan de mooie kerk in Sexbierum alwaar de grafzerk oorspronkelijk lag. Vanaf de kerk zijn we gelopen naar de plek waar ooit Lyauckamastate (het kasteel van de Van Adelen) heeft gestaan, er rest nu alleen nog een toegangspoort. Zie voor een uitgebreider verhaal rondom deze Friese adelijke familie elders op deze site.

a0 20191101 1673436209

2 20191101 1464927772

1 20191101 1543076888

4 20191101 1284141636

5 2 20191101 1459262464

6 20191101 1228817026

7 20191101 1662155192

9 20191101 1877513923

 8 20191101 1851221715

10 20191101 1296552730

11 20191101 1944514433

12 20191101 1262611744

13 20191101 1966708155