Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

20) Foto reportage jaarvergadering/familiedag 2018 in Leeuwarden

Foto's van de jaarvergadering/familiedag 14 april 2018 op de boerderij, van Anke (N 144.61) en haar vader Symen (N144.6) Tamminga aan de Famylje Tammingaleane 2 te Leeuwarden. Anke geeft een duidelijke uitleg over de nieuwe manier van bedrijfsvoering op hun boerderij welke is ingericht als een zgn. koeienstal/serretuin. Hierna volgde een excursie door de boerderij. Na de pauze vertellen Ebele (N144.7) en Lieuwe Tamminga (N144.3) over de historie van de 6 boerderijen op het Leeuwarder Nieuwland en de onderlinge (Tamminga) familiebanden. Het laatste onderdeel van de dag kwam van Symen (N 150.3 ), hij had een boeiend verhaal over zijn omke Meile (Meiles) Tamminga N 156. Hij moest  tijdens de Tweede Wereldoorlog  onderduiken op locaties rondom Leeuwarden.

1 lwd 2018 20190117 1711409884

2 lwd 2018 20190117 1970136228

4 lwd 2018 20190117 1297156934

5 lwd 2018 20190117 1750705385

6 lwd 2018 20190117 2011785823

7 lwd 2018 20190117 1648782726

8 lwd 2018 20190117 1439952017

9 lwd 2018 20190117 1548745057

10 lwd 2018 20190117 1978823683

11 lwd 2018 20190117 1782512908

13 lwd 2018 20190117 2071222897

14 lwd 2018 20190117 1780349905

15 lwd 2018 20190117 1567101549