Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

a) Vraag - mei 2012

In de afdeling 'familiverhalen' is een stukje levensgeschiedenis van Karsjen Lieuwes (N25) opgenomen. Daarin staat dat hij zich inzette voor staatspensioen. Hij schreef ook daarver een brochure 'Oud, arm en onverzorgd, is dat christelijk? (1935, 23 pagina's). Volgens de NCC (een soort collectieve catalogus) wordt er één exemplaar bewaard in een bibliotheek. Dat is die van de Hogeschool van de Gereformeerden (vrijgemaakt) in Kampen. De vraag ligt voor de hand: zijn er bij de Tamminga's en de kring rond die familie nog meer exemplaren van deze brochure? Laat het de redactie weten