Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

g) Uitnodiging onze jaarvergadering/familiedag 28-03-2015 Leeuwarden

Het bestuur van de Feriening Neiteam Tamminga nodigt leden en familie uit voor de gecombineerde ledenvergadering/familiedag op zaterdag 28 maart 2015 te Leeuwarden.

We hebben een bustocht georganiseerd door Leeuwarden langs al deze bijzondere plaatsen. Het sluitstuk van deze tocht vormt een bezoek aan de vliegbasis Leeuwarden, we bezichtigen de sporen van de boerderij “Groot Humalda” (generaties Tamminga) en worden rondgeleid over de Vliegbasis.

Klik op onderstaand voor de uitnodiging en bijlage:  

   

Uitnodiging jaarvergadering/familiedag 2015 van Feriening Neiteam Tamminga

Bijlage UITNODIGING voor de jaarvergadering/familiedag 2015