Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

Beschrijving van De kooiplaats Kolkhuizen te Burdaard

De Kooiplaats "Kolkhuizen" uit Burdaard wordt beschreven in het boek van Auke Kingma genaamd "Drie eeuwen Burdaard" uit 2007.

Omdat op deze Kooiplaats ook diverse Tamminga's en voorgeslacht van de Tamminga's hebben gewoond en de "plaats" vaak in de familie wordt genoemd, hebben we deze mooie beschrijving ook op deze site opgenomen.

Hieronder de familieleden die de Kooiplaatst hebben gekocht of bewoond:

- Benjamin Hanses Kroodsma en zijn vrouw Sara Martens Hellinga kopen in 1849 de Kooiplaatst.

- Dochter Grietje Benjamins Kroodsma getrouwd met Meile Gerrits Miedema, zij wonen er van 1849-1864, hierna vertrekken zij naar boerderij "Groot Humalda" bij Leeuwarden.

- Meile Karsjens Tamminga (N12, kleinzoon van Grietje en Meile) getrouwd met Ymkje Benjamins De Jong, zij wonen er van 1914 - 1922, hierna vertrekken zij naar boerderij "Weltevreden" in Gerkesklooster.

 

Hier de link naar de beschrijving uit "Drie eeuwen Burdaard" van Auke Kingma.