Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjes Kalma

bovendeel met 6 portretten

Huis van Sara Meiles Miedema in Boksum

Hieronder de voormalige woning van Sara Meiles Miedema in Boksum. Sara was de echtgenote van Lieuwe Ytzens Tamminga (N2).

huis beppe sara n2 20230202 1011165323