Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjes Kalma

bovendeel met 6 portretten

Artikel Y.K. Tamminga 3 maal brand op Groot Humalda

Op 19 december 1963 schrijft Y.K. Tamminga onder het pseudoniem "Poarteboer" in "Ons Friese Platteland" een artikel over de voormalige boerderij op de Vliegbasis in Leeuwarden.

Het is de boerderij van zijn pake en beppe, Meile Gerrits Miedema en Grietje Benjamins Kroodsma en vader en moeder, Karsjen Ytzens Tamminga en Dirkje Meiles Miedema, waar hij is opgegroeid. In het artikel schrijft Tamminga dat de boerderij 3 keer is afgebrand.