Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

Terrein grasdrogerij bij Groot Humalda 10-05-1940

Verslag in de leeuwarder Courant van 10-05-1940 (datum uitbreken van de oorlog!!) van de raadsvergadering Leeuwarden. In het verslag o.a. een aanvraag van Y.K. Tamminga (N14) voor het huren van een stukje gemeente terrein t.b.v. het uitbreiden van een grasdrogerij bij de boerderij Groot Humalda. Twee dagen later kwam de Duitse bezetter en werd direct begonnen met het aanleggen van een militair vliegveld. De uitbreiding van de grasdrogerij heeft nooit plaatsgevonden. In September 1940 gelaste de Duitse vliegveld commandant om de boerderij direct te verlaten.....

 

terrein grasdrogerij bij groot humalda 10-05-1940 1 20120530 1862299111