Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

Boerderij Tiltsjedyk 1 Boksum van Gerrit Lieuwes Tamminga N272

Boerderij Tiltsjedyk 1 Boksum van Gerrit Lieuwes Tamminga (N272)

boerderij tiltsjedyk 1 boksum van gerrit lieuwes tamminga n272 20140329 1042310960

 

Op 15 juni 1910 is de eerste steen gelegd van de boerderij aan de Tiltsjedyk 1 (voorheen Boksum 13) door Klaas Tjitzes Miedema (een broer van Antje Tjitzes Miedema).

 

Deze boerderij is gebouwd door Jacob Gerlofs Miedema en Grietje Klaases Jellema. Het oude Oedsma state lag ongeveer op de plaats waar nu de boerderij staat.

Thans woont Lieuwe Gerrits Tamminga (N272) op de boerderij.

 

Gerrit en Antje hebben de boerderij in 1930 gekocht van omke Jabik en muoike Griet.

 

Een stukje b.b.h. Miedema genealogie:

Gerrit Lieuwes Tamminga N27 is getrouwd met Antje Tjitzes Miedema (1893-1931) Jacob Gerlofs Miedema is de jongste broer van Tjitze Gerlofs Miedema (1869-1915, de vader van Antje en Klaas)

Tjitze was getrouwd met Froukje Klaases Jellema (1871-1898, een zus van Grietje Klaases Jellema). Het was dus dubbele familie.

Tjitze en Jacob Miedema waren weer neven van Sara (N2) en Dirkje Miedema (N1).