Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

Benoeming Famylje Tammingaleane

In oktober 2012 wordt tijdens een vergadering van de Adviescommissie Naamgeving van dienst Stadsontwikkeling en -beheer Leeuwarden een nieuwe naam bedacht voor een zijstraat van de Poptaweg. De Poptaweg is de voormalige Harlingerstraatweg en loopt van Leeuwarden naar Marsum.

Deze zijstraat van de Poptaweg naar de vliegbasis heeft nu als nieuwe naam de "Famylje Tammingaleane" gekregen. Aan deze straat staat ook de nieuwe boerderij van Symen (N144-6) en zijn dochter Anke Tamminga (N144-61).

De motivering van deze naam door de Adviescommissie staat in het bijgevoegde vergaderverslag.