Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

Kaaspakhuis van Karsjen Lieuwes Tamminga N25

Karsjen Lieuwes (N25) was eigenaar van het kaaspakhuis op de Schrans. Zijn zoon Lieuwe (N253) heeft het bedrijf overgenomen. Karsjen had in de Tweede Wereldoorlog de zolder van z’n kaaspakhuis beschikbaar gesteld aan de Friesche KP, wat daarmee het hoofdkwartier van de Friese illegaliteit werd. In juli 1944 overviel de Sicherheitspolizei het pakhuis en nam alle wapens, munitie en een enorme hoeveelheid administratie in beslag. Karsjen moest onderduiken. In 1983 is het prachtige pand afgebroken…..

kaaspakhuis schrans 20150321 1893145182

bron: Ebele Tamminga (N144-7)