Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

Frico en CAF in Leeuwarden

De Frico is in 1898 opgericht, eerst onder de naam FCZEV, met als doel het produceren en internationaal verkopen van kaas. Frico is nu onderdeel van Friesland Campina. In het bestuur hebben zowel Karsjen Ytzens (N1) als ook zoon Ytzen Karsjens (N14) jaren lang zitting gehad.

Ytzen Karsjens was “Lid van verdienste” van de CAF en speelde een rol in de fusie met “concurrent” De Noordkant in 1963.

frico 20150321 1680503646