Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

Boerenleenbank; hoek Mr. P.J. Troelstraweg en Leeuwerikstraat

Een groep van 13 boeren ten noorden van Leeuwarden, w.o. Karsjen Ytzens (N1) hebben in 1904 (tot 1949) het initiatief genomen tot de oprichting 'eener Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank, systeem “Raiffeisen”. De dertien oprichters noemden de bank de “Coöperatieve Boerenleenbank Leeuwarden Noordkant”. In feite werd vanuit een succesvolle buurtschap gedachte de boerenvereniging 'Noordkant' opgericht, waarin de gemeenschapsgedachte meer vaste vormen kreeg en waaraan tal van initiatieven zouden ontstaan. De 'ongunstige kredietpositie van de boer' rond de eeuwwisseling is waarschijnlijk aanleiding geweest, dat in betrekkelijk korte tijd daarna op tal van plaatsen in Friesland het voorbeeld van de Leeuwarder “Noordkantboeren” werd gevolgd. De bank is overgegaan in de Raiffeisenbank Leeuwarden en weer later Rabobank Leeuwarden.

boerenleenbank noordkant 20150321 1933048328