Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

Coöperatie “De Noordkant”; Molenstraat Leeuwarden

De coöperatie “De Noordkant” was een aankoopvereniging voor de landbouw en een graanmalerij. De “Noordkant” is mede opgericht door Karsjen Ytzens (N1) samen met nog een tiental boeren ten noorden van Leeuwarden die de vereniging (zelfde naam) “Noordkant” hadden opgericht. Ytzen Karsjens (N14) was bestuurslid. De “Noordkant” is in 1963 gefuseerd met de CAF wat later is overgegaan in Agrifirm. In 1966 werd de “Noordkant” opgeheven.

de noordkant molenstraat 20150321 1435401070