Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjes Kalma

bovendeel met 6 portretten

Grafsteen van Benjamin Lieuwes Tamminga N24 en Wietske Lettinga

Grafsteen van Benjamin Lieuwes Tamminga N24 en Wietske Lettinga bij de kerk in Boksum.

grafstenen benjamin lieuwestamminga n24 en wietske hettinga 20150727 2071645197