Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjes Kalma

bovendeel met 6 portretten

 Benjamin Lieuwes (N24)

 

 

Het familieverhaal wil dat in de jaren 1920 de Boksumer Tamminga's op zondag koffie dronken op de familieboerderij Oedsmawei 11. Daar woonden Lieuwe (N26) en Akke en beppe Sara (N2) woonde bij hen in. Alle jongens hadden daar hun eigen goudse pijp vertelde Dirkje Ytzens (N233). 

 

benjamin-tamminga n24 1 20120425 1104371260  Van hen ging Benjamin in de politiek en hij schreef over zijn 

  maatschappelijke opvattingen. Net als Karsjen hield hij het

  boerenwerk voor gezien en hij startte een kantoor waar hij de

  boekhouding verzorgde van boerenbedrijven, Cooperatieve

  Centrale Landbouw Boekhouding (CCLB). Door dit werk kreeg hij

  een algemeen inzicht in de bedrijfseconomische toestand van

  boerenbedrijven. Hij schreef daarover de brochure 'De

  bedrijfsuitkomsten van den oer' (1928). Het meest opmerkelijk

  zijn de berekeningen van de hoogte van de grondpacht in

  verhouding tot het inkomen van de boer: de grondeigenaar

  beurde een pacht die tot 10 maal zo hoog was als het

  besteedbare inkomen dat de boer verdiende met zijn werk.

 

 

  

 

 

Benjamin ging ook in de politiek. Hij kwam in1927 in de gemeenteraad van Leeuwarden voor de Antirevolutionaire Partij. Hij was een degelijk raadslid en schuwde de discussie niet. Zo bestookte hij na een achterkamertjes-overeenkomst over de verdeling van wethouderszetels tussen liberalen en socialisten de laatsten met theorieen van Karl Marx.

 

 bedrijfsuitkomsten1 1 20120522 1684037294

 

Ook in deze positie maakte hij gebruik van zijn boekhoudkundige kennis. Toen BenW met een voorstel kwam om gemeentegrond te verpachten aan een boer, verzette Benjamin zich tegen de hoogte van de pachtprijs. Hij rekende de raadsleden voor dat de boer alleen een inkomen kon verdienen als zijn (talrijke) kinderen gratis zouden werken. En dat zou kinderexploitatie betekenen in plaats van exploitatie van grond en dat zou een gemeente niet moeten willen. Een meerderheid van de raad besliste anders.