Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjes Kalma

bovendeel met 6 portretten

Verhaal overlijden van Janke IJtzens Tamminga zuster van Karsjen Ytzens (N1) en Lieuwe Ytzens Tamminga (N2)

Het trieste verhaal van het overlijden van Janke IJtzens Tamminga, zuster van  Karsjen Ytzens (N1) en  Lieuwe Ytzens Tamminga (N2).

verhaal overlijden van janke ijtzens tamminga 20140324 1265751996

bron: boek Tamminga-Miedema Kronieken