Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjes Kalma

bovendeel met 6 portretten

Levensbeschrijving van IJtzens Lieuwe Tamminga (N-0) en Hiltje Karsjens Kalma

Levensbeschrijving van IJtzen Lieuwes Tamminga (N-0) en Hiltje Karsjens Kalma.

verhaal n0 hiltje en ytzen l 20140329 1016400899

Bron: boek Tamminga-Miedema Kronieken