Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjes Kalma

bovendeel met 6 portretten

Wel en wee in het nageslacht van Sara en Benjamin

Hieronder volgt een artikel wat is geschreven in 1955 door Ytzen Karsjens Tamminga (N14) in het boek "Het Oudkerker Hardrijdersgeslacht". Het artikel gaat over de nakomelingen van Sara Martens Hellinga en Benjamin Hanzes Kroodsma, zij waren de overgrootouders van Ytzen Karsjens Tamminga en familie van Het Oudkerker Hardrijdersgeslacht. In het artikel komt ook sterk naar voren dat deze voorfamilie vooral heeft geboerd op verscheidene boerderijen op het Leeuwarder Nieuwland.

De zesde generatie uit de familie, Symen Tamminga (N144-6), boert nog steeds op één van de overgebleven boerderijen aan het Schapendijkje in Leeuwarden.

wel en wee in het nageslacht van sara en benjamin1 20140329 1892164746

wel en wee in het nageslacht van sara en benjamin2 20140329 1228136864

wel en wee in het nageslacht van sara en benjamin3 20140329 2082557592

wel en wee in het nageslacht van sara en benjamin4 20140329 1684763641

Bron: boek "Het Oudkerker Hardrijdersgeslacht'.