Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

Openbare verkoop boerderij Schapendijkje Leeuwarden 1915

In deze boerderij hebben vanaf 1944 Meile Tamminga (N144) en zijn vrouw Baukje Talstra met hun gezin gewoond en geboerd. Zoon Symen Tamminga (N144-6) heeft het bedrijf over genomen en is hier nog steeds boer. De twee arbeiders woningen in de advertentie zijn samen gevoegd tot één en worden bewoond door dochter Jikke (N144-2) en haar man.

Bron: Leeuwarder Courant

 

greidplaats schapendijkje leeuwarden18 1 20120228 1120682627