Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

Uitgebreid welkomswoord van de voorzitter Tamminga wergroep

                                       BESTE BEZOEKER, FAMILIE EN VRIENDEN

Hartelijk welkom op de site van de TAMMINGA CLAN ja, dat is niet niks: wereldwijd zijn wij verspreid en via deze site ook weer verbonden en dat is precies de opzet van de werkgroep.

Dus even het volgende verhaal van deze ”voorzitter” van de werkgroep TAMMINGA 2010.

Mijn naam is FREERK LIEUWE TAMMINGA, door Lieuwe in Grand Rapids ook wel een

Buiksloot Tamminga genoemd, hij denkt met warmte terug aan de 50 er jaren, straks meer daarover.

Het was in die zelfde 50 er jaren dat ze voor de deur stond, verregend een beetje rood haar met een klein koffertje in de hand wij kenden haar niet zo direct maar ze heette TAMMINGA dus kom er maar in, “hest al iten” was mijn vaders vraag. ”Nee want ik kom net uit Friesland en heb een heel eind gelopen“. Ze heette Baukje Tamminga, ze gaf aan helemaal niets meer met die Tamminga's van doen te willen hebben. Ze is een week gebleven volgens mijn geheugen, toen had ze haar plek in Amsterdam gevonden, toch wel dankzij een Tamminga!

Het is als een aantal jaren daarvoor: een koppel Friese boeren was in de oorlog naar de Wieringermeer gegaan om eten te halen met paard en wagen. Het liep allemaal anders de Engelsen bombardeerden in Wieringen de dijk en de polder liep onder water. De Friese boeren moesten in galop op de vlucht voor het water naar het noorden, een deel van hen kwam in Buiksloot bij die andere Friese boer, anderen hadden ze doorverwezen naar die Tamminga op de dijk. Ook zij waren met vijf man en paard welkom.

Noch een voorbeeld van solidariteit en saamhorigheid: Jenze en Lieuwe gingen Economie studeren aan de Vrije-Universiteit in Amsterdam en kwamen ook bij omke Lieuwe. “Leuk dat jullie er zijn je krijgt hier een bed en denk er om, ga NIET zwerven in Amsterdam je komt gewoon hier bij ons”.

En zo geschiede, ik zei het net al, ze denken en dachten met liefde en warmte aan de Buiksloot tijd.

Ja, en wat zal ik meer vertellen om die saamhorigheid binnen de familie te onderstrepen: Froukje en Minne trouwden en wilden boeren, de hele familie zorgt er voor dat ze een start konden maken in Zunderdorp. Heel wat keren heb ik daar het trekker werk gedaan.

Velen die dit lezen zullen al deze namen niet herkennen maar het verhaal is bedoeld aan te geven de onderlinge verhouding die er binnen de familie in de oorlog en daarna was. Ik noemde het solidariteit en saamhorigheid, die twee noemers bracht in 2010 de werkgroep TAMMINGA 2010 bij elkaar. De werkgroepleden vertegenwoordigen zo veel mogelijk takken in de familie die daarin zijn vertegenwoordigd, op basis van de indeling 20 jaar geleden opgezet door SAAR KOK- DRAIJER (schrijster van het genealogische Kalma boek).

Wij zullen ons inzetten het gedachtegoed en de leefintenties van de geslachten voor ons, over te brengen op de TAMMINGA'S van nu en die noch komen. Het is daarom fijn als een familie-relatie weer mensen-familie- vanuit de hele wereld verbind en bij elkaar brengt. DAT IS O.A.. HET DOEL VAN DEZE WERKGROEP.

Ik hoop dat we daarin kunnen slagen met behulp van deze site.

Veel leesplezier, elders vindt U ons (mail-)adres. Graag worden we geïnformeerd over zaken die hierin niet genoemd worden en aardig zijn om alsnog te vermelden. Wij wachten met spanning Uw reactie af.

Overigens : de naam van deze site “TAMMINGA Y.L.” is verbonden met de naam van de stamvader van onze familie :YTZEN LIEUWE.

Verder mag ik U veel genoegen toewensen bij het bekijken van deze site en bekijk ook even onze advertenties mogelijk zit er een tip bij waar U al lang op wachtte

Namens de werkgroep

Freerk Lieuwe Tamminga