Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjes Kalma

bovendeel met 6 portretten

Kranten bericht over staatspensionering van Karsjen L. Tamminga N25

Advertentie 27-12-1932. Gaat over Christelijke Bond voor Staatspensionering. Karsjen Lieuwes Tamminga N25 spande zich in voor het streven van deze bond. Staatspensioen was zeer omstreden in confessionele kring.  Karsjen Lieuwes schreef er in 1935 een brochure over: Oud arm en onverzorgd, is dat Christelijk, of de bijbel en staatspensioen. 

kranten bericht over staatspensionering van karsjen l tamminga n25 1 20120407 1875360234

bron: Leeeuwarder Courant