Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjes Kalma

bovendeel met 6 portretten

Bedankbrief en kaart voor gift van koe n.a.v. Zeeland ramp

Een bedankbrief van een door de overstromings ramp in Zeeland van 1953 gedupeerde boer aan Y.K. Tamminga (N14) en zijn zoon M.Y. Tamminga (N144).

Vader en zoon Tamminga hadden in het kader van een landelijke actie deze boer een koe, genaamd Geertrui 8, geschonken.

bron: Lieuwe Tamminga N144-3

bedankbrief en kaart voor gift van koe nav zeelandramp 2 20120328 1041617068