Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

b) Boksumdag april 2013

Op 6 april 2013 heeft de Tamminga vereniging een familiedag georganiseerd voor de nazaten van Ytzen Lieuwes Tamminga en tevens is de vereniging; "Feriening Neiteam Tamminga" opgericht.

boksum 1 2013 20140329 1595291689

boksum 6 2013 20140329 1804735699

boksum 7 2013 20140329 1253362569

boksum 8 2013 20140329 1912025201

boksum 10 2013 20140329 1150821458

boksum 12 2013 20140329 1574373545

boksum 16 2013 20140329 1518567890

boksum 25 2013 20140329 1767110078

boksum 28 2014 20140329 1119034364

boksum 30 2013 20140329 1052333113

boksum 32 2013 20140329 2085137514

boksum 33 2013 20140329 2067670466

boksum 34 2013 20140329 1467279381

boksum 37 2013 20140329 1718002867

kaart boksum boerderijen 20140329 1981394926

tekst tekst tekst voor het lees meer gedeelte