Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N16 Hiltje Karsjens Tamminga