Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N159-4 Mark Duane Tamminga