Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N158 Grietje Tamminga