Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N156 Meile Tamminga