Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N155 Menne Tamminga