Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N154 Dirkje Tamminga