Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N152 Ytzen Tamminga