Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N151-11 Benjamin Liekele Meile Tamminga