Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N149 Hiltje Tamminga