Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N148 Jelte Tamminga