Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N147 Grietje Tamminga