Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N146 Pietje Tamminga