Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N145 Sjoerd Tamminga