Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N144-9 Arnold Meiles Tamminga