Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N144-7 Ebele Meiles Tamminga