Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N144-6 Symen Meiles Tamminga