Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N144-5 Durkje Meiles Tamminga