Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N144-3 Lieuwe Meiles Tamminga