Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N144-2 Jikke Meiles Tamminga